6. Freudenberg-Cup/ LK-Turnier 2017

Der 6. Freudenberg-Cup fand an folgenden Terminen statt:

05.07. – 09.07. 2017        6. Freudenberg Cup Altersklassen  ==>  Ergebnisse
13.07. – 16.07. 2017        5. Freudenberg Cup Aktive  ==>  Ergebnisse
13.07. – 16.07.2017         5. Freudenberg Jugendcup (DTB-Turnier) ==>  Ergebnisse

Bericht zum Freudenbergcup 2016